ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2γ του ΦΕΚ 2461/Β/16-11-2015 ιδρύεται, στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης, το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής με δ.τ. QoLab. Τον Μάιο του 2019, με το αρ. 23 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019) το ΤΕΙ Κρήτης καταργείται και στη θέση του δημιουργείται το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Το Εργαστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του και ανήκει πλέον στην Σχολή Επιστημών Υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 2405/Β/18-06-2020.

Οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών του Εργαστηρίου, τις οποίες εξυπηρετεί, αναφέρονται στα γνωστικά πεδία:

– της Ψυχολογίας (Ενδεικτικά: διαταραγμένες ή/και επιθετικές διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών, ψυχοθεραπεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επίδραση διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, θετική ψυχολογία (θετικά συναισθήματα, ποιότητα ζωής, ευ ζην)). ,

– της Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας (Ενδεικτικά: πολιτικές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, εκτίμηση αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στα ηλικιωμένα άτομα, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, λειτουργικότητα ηλικιωμένων, αυτόνομη διαβίωση, χρόνιες ασθένειες και ποιότητα ζωής χρόνιων ασθενών, διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών επαγγελματιών και εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας),

– της Νοσηλευτικής (Ενδεικτικά: οργάνωση, σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση υπηρεσιών υγείας, δημόσια υγεία, ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας, τεκμηριωμένη κλινική πρακτική και εξειδικευμένη νοσηλευτική) και

– της Διατροφής και Διαιτολογίας  (Ενδεικτικά: επιδημιολογία της παχυσαρκίας, του διαβήτη, της δυσλιπιδαιμίας και άλλων χρόνιων νοσημάτων, κοινωνική πολιτική με έμφαση στις πολιτικές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, Μεσογειακή/Κρητική διατροφή και άλλων υγιεινών προτύπων διατροφής για πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων.

Επιπλέον των παραπάνω, το εργαστήριο σκοπεύει μέσω συνεργασιών στοχεύει επίσης στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη εξατομικευμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με έμφαση σε συστήματα διαχείρισης της ποιότητας της ζωής.