ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Το εργαστήριο QoLab από την ίδρυση του (Νοέμβριος 2015) έως σήμερα έχει εγκριθεί στα ακόλουθα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ι) Από το Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ)

  • Βελτίωση του ευ-ζην (well-being) των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης μέσω ενός δια ζώσης και ενός διαδικτυακού προγράμματος παρέμβασης (Επιστ. Υπεύθυνη: Α. Καλαϊτζάκη).
  • Επιπολασμός Πρωτεϊνο – Ενεργειακής Απώλειας (ΠΕΑ) σε ασθενείς με Τελικού Σταδίου Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΤΣΧΝΝ) και ανίχνευση παραγόντων που την επηρεάζουν (Επιστ. Υπεύθυνη: Α. Μαρκάκη).

II) Από την Περιφέρεια Κρήτης

  • Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων που διαβιούν σε Μ.Φ.Η. με δ.τ. «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ» (Επιστ. Υπεύθυνη: Α. Καλαϊτζάκη). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Για την επίσημη σελίδα του προγράμματος πατήστε εδώ.

IIΙ) Από το ΕΠΑνΕΚ & το ΕΣΠΑ

  • Πρόγραμμα Empowered: Ολοκληρωμένος, ευφυής βοηθός υποστήριξης αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων (Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Ροβίθης). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.