ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΥΓΕΙΑΣ

Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της ποιότητας ζωής έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα τα παρακάτω προγράμματα για την Εγγραματοσύνη Υγείας σε Επαγγελματίες Υγείας:

1. Ευθυμίου, Α. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 20 Οκτωβρίου 2021.
2. Ευθυμίου, Α. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 27 Οκτωβρίου 2021.
3. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 3 Νοεμβρίου 2021.
4. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 26 Ιανουαρίου 2022.
5. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 9 Μαρτίου 2022.
6. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 16 Απριλίου 2022 σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτριών/των Υγείας.
7. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 30 Μαΐου 2022 σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
8. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 2 Ιουνίου 2022 σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση θα βρείτε εδώ.