Βελτίωση του ευ-ζην (well-being) των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης μέσω ενός δια ζώσης και ενός διαδικτυακού προγράμματος παρέμβασης

Επιστημ. Υπεύθυνος: Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Επικ. Καθηγήτρια

Στόχος: (α) η βελτίωση της ευημερίας / ευ-ζην (well-being) των φοιτητών του ΑΤΕΙ Κρήτης, μέσω της δια ζώσης και της διαδικτυακής υλοποίησης ενός συνθετικού προγράμματος πολλαπλών ασκήσεων αυτo-βελτίωσης, βασισμένο στις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας και (β) η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του δια ζώσης και του διαδικτυακού προγράμματος παρέμβασης.